Logopedas visiems įkūrėja Rita Kantanavičiūtė-Petružė – socialinių mokslų (edukologikos) daktarė, logopedė, Lietuvos logopedų asociacijos tarybos narė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto lektorė.

Mokslinių interesų sritis – kalbos, kalbėjimo sutrikimų įveikimas, pagalba mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai.

Dr. R. Kantanavičiūtė-Petružė nuolatos kelia kvalifikaciją ir gilina žinias, dalyvaudama įvairiose tarptautinėse mokslinėse – praktinėse konferencijose, kongresuose Lietuvoje ir užsienyje. Organizuoja praktinius seminarus, užsiėmimus vaikų tėvams. Gerosios patirties sklaida vyksta, skaitant pranešimus specialistams (logopedams, spec. pedagogams).

Praktinio darbo patirtis – daugiau nei 10 metų (ankstyvojoje reabilitacijos tarnyboje, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokykloje).

 

Logopedo/specialiojo pedagogo paslaugos

Paslaugas įvairaus amžiaus asmenims, turintiems kalbos, kalbėjimo sutrikimų.
• ankstyvasis kalbos skatinimas;
• ikikalbinių gebėjimų vertinimas;
• kalbos sistemos aktyvinimas sulėtėjusios kalbos raidos atveju;
• garsų tarimo mokymas;
• kalbos ugdymas kalbos neišsivystymo atveju;
• žodyno plėtotė;
• rišliosios kalbos gebėjimų ugdymas;
• ekspresyviosios ir impresyviosios kalbos gebėjimų ugdymas;
• pagalba skaitymo, rašymo mokymosi sunkumų / sutrikimų atveju;
• mikčiojimo vertinimas ir įveikimas / sušvelninimas;
• vaikų kalbos ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas dvikalbystės / daugiakalbystės atveju;
• priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos gebėjimų vertinimas.

„KELMS (angl. CALMS) – tai visos mikčiojimo struktūros vertinimas, kuris apima 5 komponentus: kognityvinį, emocinį, lingvistinį, motorinį ir socialinį.
KELMS vertinimas skirtas ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimo struktūrai tirti.

„DISC (angl. Diagnostic Inventory for Screening Children) – standartizuotas raidos vertinimo testas, kuriuo vertinamos aštuonios vaiko raidos sritys: stambioji motorika, smulkioji motorika, regimasis dėmesys ir atmintis, girdimasis dėmesys ir atmintis, ekspresyvioji kalba, impresyvioji kalba, savarankiškumas ir socialinė adaptacija.
DISC skirtas vaikų nuo 2 savaičių iki 5 metų raidai tirti.

Teikiamos nuotolinės logopedo konsultacijos tėvams, auginantiems kalbos, kalbėjimo sutrikimų / sunkumų turinčius vaikus. Konsultuojame dėl sulėtėjusios kalbos raidos, dėl kalbos skatinimo namuose, garsų tarimo mokymo, rišliosios kalbos gebėjimų plėtojimo, kelių kalbų vartojimo namuose (dvikalbystė), mikčiojimo.

Dubysos g. 23-203,

LT-91181, Klaipėda

Tel. 8~677 81897

Facebook: Logopedas Visiems