Apie mus

Rita Kantanavičiūtė – socialinių mokslų (edukologikos) daktarė, logopedė, Lietuvos logopedų asociacijos tarybos narė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto lektorė.

Lietuvos logopedų asociacijos nominuota 2018 metų logopede (plačiau čia).

Mokslinių interesų sritis – kalbos, kalbėjimo sutrikimų įveikimas, pagalba mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai.

Keliu kvalifikaciją ir gilinu žinias, dalyvaudama įvairiose tarptauti nėse mokslinėse – praktinėse konferencijose, kongresuose Lietuvoje ir užsienyje. Organizuoju praktinius seminarus, užsiėmimus vaikų tėvams. Gerosios patirties sklaida vyksta, skaitant pranešimus specialistams (logopedams, spec. pedagogams).

Praktinio darbo patirtis – daugiau nei 10 metų (ankstyvojoje reabilitacijos tarnyboje, ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokykloje).

Pagrindinis darbo principas – pagalba ne tik vaikui, bet ir šeimai. Konsultuoju šeimos narius, teikiu informaciją, kaip skatinti vaiko kalbą namuose. Teikiu logopedinę pagalbą ankstyvojo amžiaus (iki 1 metų) vaikams (ikikalbinių gebėjimų skatinimas), ikimokyklinio amžiaus vaikams (garsų tarimo, foneminės klausos, žodyno, rišliosios kalbos gebėjimų skatinimas), mokyklinio amžiaus vaikams (skaitymo ir rašymo sunkumų įveikimas) bei suaugusiems (kalbos netekimo atvejai po insulto, infarkto). Teikiu pagalbą įvairaus amžiaus mikčiojantiems asmenims (mikčiojimui įveikti taikomos JAV sukurtos sklandaus kalbėjimo gebėjimų vertinimo metodikos ir inovatyvūs metodai).